Category

Publikacje

Czy platformy internetowe stosują rozwiązania zgodne z prawem?

Prezes UOKiK postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za co grozi kara do 10 proc. obrotu. Zapewne każdemu z nas chociaż raz zdarzyło się zamówić różnego rodzaju produkty lub usługi za pomocą platformy bądź aplikacji mobilnej, takiej jak Zalando, Booking.com, Allegro czy Uber...

Likwidacja spółki komandytowej nie musi trwać 6 miesięcy 

Chociaż żaden przepis nie przewiduje minimalnego okresu trwania likwidacji w spółkach komandytowych, nierzadko w świadomości likwidatorów mylnie panuje przekonanie, że spółka komandytowa nie może zostać wykreślona przed upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia jej likwidacji.  Prawdopodobnie u podstaw wyżej wymienionego przekonania leży skojarzenie z art. 286...

Jak uniknąć dodatkowych kosztów przy przekształcaniu spółki?

Dlaczego po przekształceniu spółki warto zadbać o wcześniejsze złożenie sprawozdania finansowego do KRS? Jakie problemy mogą się pojawić, gdy o tym zapomnimy? Choć przepisy nie przewidują odrębnego terminu dla wykonania obowiązków sprawozdawczych spółki po jej przekształceniu, w praktyce wydzielenie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do składania rocznych...

Jak prawidłowo informować o promocjach?

Od 1 stycznia 2023 r., przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z handlem tradycyjnym, jak i działający w branży e-commerce, mają obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem danej obniżki.  UOKiK opublikował nowe wytyczne. Z dotychczasowych obserwacji i kontroli przeprowadzanych przez UOKiK, wynika, że rynek...

Scenarzyści apelują o uregulowanie sztucznej inteligencji

Gildia Scenarzystów Polskich wydała oświadczenie w sprawie powstawania i rozwoju modeli sztucznej inteligencji, w którym wzywa do podjęcia merytorycznej dyskusji i działań zmierzających w stronę uregulowania funkcjonowania generatywnej AI. Od kilku miesięcy można zauważyć dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI), w szczególności takich...

Nie ma użytkowania bez pozwolenia na budowę

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanego dnia z dnia 12 stycznia tego roku w sprawie o sygn. akt II OSK 62/20. W uzasadnieniu do tego wyroku NSA...

Nie jest łatwo cofnąć zgodę na sprzedaż alkoholu

Aprobata wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu, wydana w formie uchwały, nie może zostać dowolnie zmieniona. Z orzecznictwa wynika, że uchylenie takiego oświadczenia woli musi mieć podstawy prawne. Zgodnie z przepisem § 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i...

Za wspólnie pilnowane mienie wspólna odpowiedzialność

Odmowa podpisania umowy o współodpowiedzialności za powierzone mienie może uzasadniać zwolnienie z pracy. Pracownik musi mieć jednak faktyczny dostęp do tego mienia i realną możliwość pilnowania go. Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wielu kojarzy się głównie z limitem wynoszącym trzykrotność pensji pracownika. Jest...

Prawo do kilkukrotnie wyższej podwyżki

Wątpliwości interpretacyjne przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzą do zaniżania ich wynagrodzeń. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. DzU z...

Jak budować, by nie doprowadzić do samowoli budowlanej?

Wolność budowlana przysługuje każdemu dysponującemu nieruchomością gruntową na cele budowlane, ale pod warunkiem, że planowana inwestycja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem budowy warto dobrze przeanalizować przepisy oraz sytuację prawną nieruchomości na której ma zostać zrealizowana inwestycja, by nie zaplanować przedsięwzięcia prowadzącego wprost do...
1 2 3 17