Publikacje

Beneficjent rzeczywisty w spółce komandytowej

Pomimo tego, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwana także „ustawą AML”) obowiązuje już prawie 5 lat, interpretacja nałożonych przez nią obowiązków nadal pozostawia wiele wątpliwości interpretacyjnych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Zgodnie z definicją legalną wskazaną...
Przeczytaj artykuł

Ponad 500 milionów dolarów za scenę nagości

30 grudnia 2022 r. w Santa Monica Superior Court został złożony pozew przeciwko Paramount Pictures o molestowanie seksualne. Powodami są odtwórcy głównych ról w adaptacji dramatu Szekspira „Romeo i Julia” z 1968 r. Leonard Whiting i Olivia Hussey twierdzą, że reżyser Franco Zeffirelli filmował ich...
Przeczytaj artykuł

Drobnym drukiem nie wystarczy, czyli rzecz o właściwym informowaniu o ofercie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wobec spółki T-Mobile Polska S.A. w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Operatorowi grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. Organ zakwestionował zgodność z prawem działań marketingowych podjętych przez...
Przeczytaj artykuł

Wysokie kary dla Allegro

Aktywność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nawet w okresie świątecznym nie zwalnia tempa. 29 grudnia Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w wyniku których nałożył na spółkę Allegro dwie kary w wysokości ponad 210 mln zł, w tym ponad 206 mln zł za nadużywanie pozycji dominującej....
Przeczytaj artykuł

Ważne zmiany w prawie e-commerce

Ustawy wdrażające do polskiego porządku prawnego dyrektywę cyfrową, towarową i Omnibus wchodzą w życie już od nowego roku. Każda z nich niesie ze sobą wiele zmian oraz nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców. To prawdziwa rewolucja dla rynku e-commerce. Choć definicja treści cyfrowej funkcjonuje w polskim...
Przeczytaj artykuł

Rata bez WIBOR-u

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał przełomowe postanowienie dotyczące kredytu w złotych. Zgodnie z nim do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego bank został pozbawiony prawa doliczania WIBOR-u do raty kredytowej. Postanowienie zostało wydane w sprawie o zabezpieczenie powództwa, zgodnie z nim kredytobiorczyni będzie spłacała jedynie ratę...
Przeczytaj artykuł

Kto ma prawa do stroju Świętego Mikołaja?

Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja, symbolu świąt Bożego Narodzenia, jest święty kościoła katolickiego i prawosławnego – Biskup Mikołaj z Miry. Według legend, dorastając poświęcił się pobożności, a po śmierci rodziców rozdał cały odziedziczony majątek. Stawał w obronie pokrzywdzonych, wspomagał biednych. Najstarsze przekazy o Świętym Mikołaju biskupie...
Przeczytaj artykuł
1 2 3 22