Publikacje

Kto musi wdrożyć ustawę o ochronie sygnalistów

Najbliższe miesiące mogą przynieść sporo zmian dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Ważne daty to 1 stycznia i 1 lipca każdego roku, kiedy to ocenia się liczbę osób wykonujących pracę zarobkową. Do liczby osób wykonujących pracę zarobkową wlicza się zarówno pracowników etatowych, jak i...
Przeczytaj artykuł

Kto ma prawa do twojego konta?

Policja i prokuratura  mogą uzyskać dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową. Nie są to jednak uprawnienia nieograniczone – ustawodawca postawił granice. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące...
Przeczytaj artykuł

Rada Unii Europejskiej przyjęła AI Act

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii klasyfikuje sztuczną inteligencję pod kątem potencjalnego ryzyka dla użytkowników – im większe szkody mogłaby wyrządzić, tym bardziej restrykcyjnym przepisom będzie podlegać. – Rada UE zatwierdziła pierwsze globalne przepisy...
Przeczytaj artykuł

Obywatel zatrzymany przez policję

Jakie są prawa zatrzymanego i obowiązki organów ścigania? Odpowiada adwokat Rafał Gutowski z MKZPartnerzy. Warto przypomnieć, że policjant ma prawo zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też...
Przeczytaj artykuł

Eksperci ESG w MKZPartnerz

Z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce” wynika, że polscy przedsiębiorcy potrzebują wparcia prawnego w obszarze ESG.Choć deklarują, że znają przepisy dotyczące ESG, „w większości nie są w stanie wymienić ani nazw poszczególnych aktów, ani...
Przeczytaj artykuł

Jak skutecznie odnaleźć dłużnika?

Doręczenie pozwanemu dłużnikowi pierwszej korespondencji w sprawie jest kluczowe dla możliwości podjęcia dalszych czynności windykacyjnych. W praktyce nastręcza to wielu problemów – stronom, ich pełnomocnikom oraz orzekającym – wyjaśnia Jakub Szmelcer, radca prawny w Dziale Windykacja MKZPartnerzy, w artykule opublikowanymi w Rzeczpospolitej. Gdy proces dochodzenia...
Przeczytaj artykuł

Jakich odsetek możemy dochodzić gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą zobowiązania?

Bardzo ważna w prowadzeniu biznesu jest świadomość prawna. Często zdarza się, że nasz kontrahent biznesowy nie płaci nam należności na czas. Niejednokrotnie opóźnia się tak dalece, iż jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań windykacyjnych. Co warto wybrać – odsetki ustawowe za opóźnienie czy odsetki za opóźnienie w...
Przeczytaj artykuł
1 2 3 28