Day

26 lutego, 2024

Jakich odsetek możemy dochodzić gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą zobowiązania?

Bardzo ważna w prowadzeniu biznesu jest świadomość prawna. Często zdarza się, że nasz kontrahent biznesowy nie płaci nam należności na czas. Niejednokrotnie opóźnia się tak dalece, iż jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań windykacyjnych. Co warto wybrać – odsetki ustawowe za opóźnienie czy odsetki za opóźnienie w...