Europejska „Konstytucja Internetu”

17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) – zwane powszechnie jako DSA (od akronimu Digital Services Act).

To unijne rozporządzenie, nazywane przez niektórych „Konstytucją Internetu”, której celem jest określenie jednolitych przepisów na potrzeby bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, w którym prawa podstawowe zapisane w Karcie praw podstawowych będą skutecznie chronione.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Celem nowych regulacji jest wzrost bezpieczeństwa cyfrowego, m.in. skuteczniejsza ochrona konsumentów dokonujących zakupów online, czy zapobieganie rozpowszechnianiu dezinformacji.

DSA będzie miało zastosowanie do podmiotów świadczących tzw. „usługi pośrednie”, obejmujących szeroki zakres działalności gospodarczej prowadzonej online, w tym świadczenie usług hostingu, przetwarzania i przechowywania danych w ramach przestrzeni chmurowej, usługi komunikacji między użytkownikami.

Lista podmiotów, która mają się zastosować do DSA obejmuje nie tylko platformy internetowe i duże wyszukiwarki internetowe, jak Facebook, Google, Snapchat, TikTok, X (Twitter), ale i małe sklepy internetowe, czy blogi, jeżeli umożliwiają dodawanie opinii, czy komentarzy na swoich stronach.

Nowe obowiązki

Wśród najważniejszych, nowych obowiązków dla usługodawców należy wskazać:

  1. wyznaczenie punktu kontaktowego, umożliwiającego użytkownikom bezpośrednią i szybką komunikację drogą elektroniczną,
  1. określenie w regulaminie strony/sklepu internetowego zasad dotyczących dopuszczalnych treści publikowanych przez użytkowników treści, moderacji publikowanych treści, algorytmicznego podejmowania decyzji. Należy przekazać użytkownikowi informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka.
  1. wdrożenie mechanizmu zgłoszeń dot. nielegalnych treści i umożliwienie użytkownikom odwołania się od decyzji ich dotyczących.

Dodatkowo nowe przepisy zakazują profilowania reklam na podstawie danych wrażliwych użytkownika (takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna), a serwisy będą musiały zapewnić małoletnim wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa.

Maksymalna wysokość grzywien nałożonych za niewypełnienie obowiązków określonych w DSA może wynieść nawet 6% rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym. Warto zatem wnikliwie zapoznać się z treścią DSA oraz rozważyć, czy nie musimy wdrożyć nowych przepisów w swoich organizacjach.

Zachęcamy do kontaktu z Działem Własność Intelektualna/E-commerce/Nowe Technologiemkzpartnerzy.pl/kontakt/

Czytaj również:

Jak chronić prawa autorskie przed wykorzystaniem ich przez sztuczną inteligencję?

Inteligencja made in China