Zmiany w międzynarodowych relacjach biznesu

Nowelizacja sprawiła, że spółka komandytowo-akcyjna jest uprawniona do uczestniczenia w transgranicznych procesach reorganizacji jako spółka przejmująca, nowo zawiązana albo dzielonapisze eksperta MKZPartnerzy, r.pr. Izabela Cybul-Gruba w dodatku Prawnik do Dziennika Gazecie Prawnej.

Istotna nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie reorganizacji transgranicznej spółek obowiązuje od 15 września 2023 r. Nowe przepisy stanowią wyraz implementacji tzw. pakietu prawa spółek, na który składają się dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerach 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. oraz 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. Wdrożenie dyrektyw do polskiego porządku prawnego miało na celu ujednolicenie zasad reorganizacji transgranicznej spółek oraz realizację unijnej zasady swobody przedsiębiorczości.

Wprowadzone do kodeksu spółek handlowych unormowania w przedmiocie transgranicznego połączenia, podziału i przekształcenia dotyczą spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także jednej ze spółek osobowych, mianowicie spółki komandytowo-akcyjnej. Do tej pory żadna ze spółek osobowych nie miała zdolności podziałowej oraz przekształceniowej – całość publikacji w elektronicznym wydaniu DGP.

Radca Prawny Izabela Cybul-Gruba jest członkinią Zespołu Prawo Gospodarcze.

W przypadku pytań dotyczących fundacji rodzinnej lub innych zagadnień prawnych zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/#spotkanie