Prawo Pracy Warszawa

Prawo Pracy

Kancelaria MKZ Partnerzy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w tym obszarze. Nasi specjaliści wspierają pracodawców w spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeprowadzamy audyty prawno-pracownicze, obejmujące między innymi dokumentację związaną z zatrudnieniem (w szczególności akta osobowe) oraz audyty mające wykazać na ile codzienna praktyka pracodawców i działów HR w zakresie stosowania prawa pracy jest zgodna z przepisami.

Nasza analiza uwzględnia orzecznictwo sądowe oraz administracyjne, w szczególności zwracamy uwagę na poglądy Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozwala to na maksymalne zniwelowanie ryzyka w przypadku kontroli.

Wnioski z audytów pokazują do jakich nieprawidłowości dochodzi przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy jak te nieprawidłowości skorygować i tym samym uniknąć ryzyka związanego z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji. Dążymy do tego aby nasi Klienci otrzymywali rozwiązania najbardziej dla nich korzystne, a przy tym bezpieczniejsze i tańsze.

Liderem zespołu jest radca prawny Paweł Zyskowski

Doradzamy m.in. w zakresie:

  • Nawiązywania stosunku pracy.
  • Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  • Zwolnień indywidualnych i grupowych.
  • Roszczeń z tytułu godzin nadliczbowych, nagród, premii lub odpraw.
  • Sporów z pracodawcami.
  • Bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ubezpieczeń społecznych.

Szukasz kogoś, kto mógłby pomóc?

Pozwól nam sobie pomóc! Zadzwoń: +48 22 622 64 39

kancelaria@mkzpartnerzy.pl
·  pon – pt 09:00-17:00

Zespół Prawa Pracy