Jak skutecznie odnaleźć dłużnika?

Doręczenie pozwanemu dłużnikowi pierwszej korespondencji w sprawie jest kluczowe dla możliwości podjęcia dalszych czynności windykacyjnych. W praktyce nastręcza to wielu problemów – stronom, ich pełnomocnikom oraz orzekającym – wyjaśnia Jakub Szmelcer, radca prawny w Dziale Windykacja MKZPartnerzy, w artykule opublikowanymi w Rzeczpospolitej.

Gdy proces dochodzenia należności wkracza na etap sądowy, zdarza się, że dość problematyczną kwestią staje się doręczenie korespondencji dłużnikowi. Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 i 2023 roku jest to, z pewnymi wyjątkami, konieczne do kontynuowania procesu, a w konsekwencji – uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie egzekucji komorniczej.

Odzyskanie wierzytelności

Ustawodawca, dążąc do ochrony interesów potencjalnych pozwanych, niezależnie od dokonanej w 2023 roku korekty zastosowanych rozwiązań, utrudnił, a w niektórych przypadkach wręcz zablokował, możliwość odzyskania przysługującej wierzycielowi należności.

Podmiot taki, niebędący reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, może mieć poważny problem z nierzetelnymi kontrahentami, którzy poprzez odpowiednie sztuczki mogą uciekać od odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania.

Stąd też zasadne jest, przed rozpoczęciem procesu, skonsultowanie się z takim pełnomocnikiem lub powierzenie mu prowadzenia całego procesu, co może znacząco zwiększyć szanse na jego powodzenie.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Windykacji MKZPartnerzy, którego liderką jest r.pr. Katarzyna Łada-Grabowska.

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą prawną dotyczącą windykacji, zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt