MKZPartnerzy na OMIS 2024

Oriental Meetings in Sosnowiec – Sosnowieckie Spotkania Orientalistyczne, odbyły się 25 marca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Jako prelegentka uczestniczyła w nich radca prawny Gabriela Gąsior z Działu Nowe Technologie, ekspertka prawa chińskiego w MKZPartnerzy.

OMIS 2024 – Oriental Meetings in Sosnowiec to interdyscyplinarna inicjatywa organizowana przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, której celem jest promowanie dialogu międzykulturowego między Europą, a krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, Indii i Japonii.

Konferencja skupiła się na szerokim spektrum zagadnień, obejmujących zarówno aspekty starożytnej cywilizacji, jak i współczesne wyzwania i oblicza kulturowe oraz językowe tych obszarów. Jej organizatorzy zwrócili uwagę na zmieniającą się sytuację geopolityczną oraz rozwój stosunków międzynarodowych.

Chiny – prawo i technologie

R.pr. Gabriela Gąsior wygłosiła referat dotyczący chińskiego prawodawstwa w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji – „Navigating China’s Generative AI Regulation: Impacts and Insights”. – W czasie gdy Unia Europejska dopiero zaczyna raczkować w tym temacie, Chiny dorobiły się już całkiem sporej ilości aktów prawnych – zaznacza ekspertka prawa chińskiego i nowych technologii. O prawodawstwie Chin dotyczącym SI pisała w artykule „Inteligencja made in China”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej.

– Chiny stały się światowym pionierem w prawodawstwie o sztucznej inteligencji, wdrażając różne inicjatywy mające na celu wspieranie i nadzorowanie rozwoju sektora sztucznej inteligencji. Już w 2017 roku przygotowały „Plan rozwoju sztucznej inteligencji nowej generacji”. Uruchomiły także program „Made in China 2025” – dziesięcioletni plan przekształcenia Chin w lidera zaawansowanego przemysłu – pisze w „Rzeczpospolitej” r.pr. Gabriela Gąsior

Prawo chińskie w MKZPartnerzy

MKZPartnerzy jest współzałożycielem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów chińskich na polskim rynku, jak i polskich przedsiębiorstw działających w Chinach. Nasze usługi obejmują kompleksową pomoc prawną, z uwzględnieniem chińskiego prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Ponadto, specjalizujemy się w procesie tworzenia i negocjowania umów handlowych z chińskimi kontrahentami, ze szczególnym uwgledeniem umow z zakresu nowych technologii.

Bio ekspertki

Gabriela Gąsior, MKZPartnerzy – radca prawnym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” na Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz w obsłudze branży e-commerce.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii, m.in.: „Zwielokrotnianie utworu w przesyłaniu strumieniowym w polskim i unijnym prawie autorskim”, „Odpowiedzialność za działanie sztucznej inteligencji w prawie unii europejskiej”, „Prawna problematyka własności wirtualnej”. Wielokrotna prelegentka konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Gabriela Gąsior jest członkinią zespołu Własność Intelektualna/E-commerce/Nowe Technologie, prowadzonego pod nadzorem Lidera mec. Kariny Banaszczyk.

Zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt/

Czytaj również:

Inteligencja made in China

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla biznesu

MKZ Partnerzy założycielem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej