Paweł Zyskowski

Radca prawny

zyskowski@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Paweł Zyskowski, niemal od początku swojej kariery zawodowej, zajmował się kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej i produkcji wyrobów budowlanych we wszystkich sferach ich działalności. W związku z tym, specjalizuje się on w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa pracy, prawa administracyjnego, w tym budowlanego, prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz RODO.

Paweł Zyskowski posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów budowlanych, umów związanych z prawami autorskimi, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów loterii promocyjnych i różnych akcji promocyjnych, doradztwie w sprawach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych (na każdym etapie), reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, związanych z nieruchomościami, prawem budowlanym i wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych, gdzie szczególnie w tych ostatnich sprawach, udało mu się uzyskać na korzyść klientów kilka precedensowych orzeczeń w postępowaniach prowadzonych przed NSA. Paweł Zyskowski, od 2014 roku zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych, w związku z czym, przeprowadzał związane z tym szkolenia oraz audyty u przedsiębiorców, a także pomagał klientom w dostosowaniu ich działalności, niegdyś do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., zaś od wejścia w życie RODO – do przepisów tego rozporządzenia, przygotowując przy tym wszelką niezbędną dokumentację (polityki, upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania, klauzule informacyjne, itp.).

W kancelarii, Paweł Zyskowski jest członkiem zespołu zajmującego się szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w szczególności związanym z nieruchomościami.

Paweł Zyskowski biegle posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo.

Portfolio / osiągnięcia

 • Kompleksowa obsługa prawna dużych, znanych podmiotów gospodarczych, działających na rynku budowlanym i produkcji wyrobów budowlanych.
 • Bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów, m.in. o roboty budowlane, prace projektowe, itp. i w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, takich jak budowa zakładów produkcyjnych, hal magazynowych, stacji paliw, pawilonów handlowych, itd.
 • Skuteczna reprezentacja klientów przed organami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uzyskanie na korzyść klientów precedensowych wyroków NSA.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów związanych z prawami autorskimi.
 • Opracowanie regulaminów akcji promocyjnych w zakresie szeroko rozumianego CSR, regulaminów sklepów internetowych i loterii promocyjnych.
 • Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami i organem rentowym oraz doświadczenie w przygotowaniu dokumentów dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Wieloletnie doświadczenie w prawie ochrony danych osobowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w dostosowaniu do wymogów RODO działalności klientów, w tym klienta z branży call-center i spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych, zatrudniających nawet kilkuset pracowników w od kilku do kilkunastu zakładach na terenie kraju.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie prawa ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.
 • Stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów i ukończenie studiów z oceną bardzo dobrą.

Specjalizacje

Postępowania sporne, proces inwestycyjny i nieruchomości, ochrona danych osobowych, prawo pracy indywidualne i zbiorowe, nowe technologie, e-commerce.