Paweł Zyskowski

Lider, Radca Prawny

Paweł Zyskowski

Lider, Radca prawny

ZespółPrawo Pracy i Prawo Nieruchomości

E-mail
zyskowski@mkzpartnerzy.pl

Telefon +48 22 622 64 39

Bio

Lider Zespołu Prawo Pracy.

Paweł Zyskowski od początku swojej kariery zawodowej zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych, we wszystkich sferach ich działalności. Posiada on wszechstronne doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach prawa, począwszy od ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, szeroko rozumianego prawa gospodarczego i administracyjnego, na prawie nieruchomości kończąc. Łączenie wszystkich tych dziedzin pozwala mu na wypracowywanie kompleksowych rozwiązań problemów prawnych Klientów.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych skupionych na obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, zatrudniających po kilkuset pracowników w różnych zakładach, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W ramach swojej praktyki zawodowej reprezentował pracodawców w sporach z pracownikami oraz w postępowaniach z udziałem ZUS. Przygotowywał też dokumentację związaną z obsługą stosunków pracy, zarówno w ujęciu zbiorowym (regulaminy, itp.), jak i w ujęciu indywidualnym.

Poza typowymi sprawami z zakresu prawa pracy, Paweł Zyskowski doradza Klientom w procesach reorganizacji przedsiębiorstw, w sposób pozwalający na obniżenie kosztów zatrudnienia, czy zmniejszenie ryzyka na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności związanego z tzw. trójkątem umów.

Począwszy od 2014 r., Paweł Zyskowski specjalizuje się także w prawie ochrony danych osobowych. Pomaga przedsiębiorcom w dostosowaniu ich działalności do przepisów RODO, m.in. pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Paweł Zyskowski ceniony jest przez Klientów głównie za nieszablonowe podejście do ich spraw, co zauważalne jest szczególnie przy sprawach trudnych, gdzie często koniecznym jest szukanie alternatywnych rozwiązań.

Specjalizacje

  • Prawo pracy
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo administracyjne

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo

Języki

Biegle włada językiem angielskim.