Emilia Rucińska

Radca prawny

Emilia Rucińska

Radca prawny

LiderPrawo Procesowe

E-mailrucinska@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Radca prawny. Członek Zespołu Prawo Procesowe, prowadzonego pod nadzorem Lidera mec. Katarzyny Ignatowicz-Dębskiej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektem na Uniwersytecie Warszawskim.

Reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

W zakresie jej zainteresowań leżą m.in. prawo rodzinne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo zamówień publicznych.

Specjalizacje

  • Prawo rodzinne
  • Ochrona praw konsumenta
  • Prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
  • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek prawo
  • Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe: Zarządzanie Projektem
  • Szkoła Prawa Procesowego „Ad Exemplum”
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, studia podyplomowe: Prawo Zamówień Publicznych (w trakcie)

Osiągnięcia i publikacje

  • W latach 2007-2018 kierownik projektu „Komentarze Online” w Wydawnictwie C.H.Beck i redaktorka prowadząca kwartalnik „ADR. Arbitraż i Mediacja”.

  • Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i procedury cywilnej, zaangażowana w działalność szkoleniową w ramach kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze.

 

Języki

Biegle włada językiem angielskim.