Go Green

Strategie ESG - Raportowanie - Ślad węglowy - Trendy - Komunikacja

Wspieramy firmę w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem i ESG

OBSZAR ESG

Ocena firmy pod kątem dojrzałości ESG. Opracowanie Strategii Zrównoważonego rozwoju zgodnej z założeniami CSRD. Raportowanie, audyt ISO, bioróżnorodność, komunikacja

OBSZAR ENERGIA

Analiza śladu węglowego organizacji. Dekarbonizacja

OBSZAR FINANSOWANIE

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji. Zamówienia publiczne

OBSZAR INNOWACYJNOŚCI

Raporty future trends, insighty, zero waste

Korzyści ze współpracy z Go Green

Zgodność z prawem (Taksonomia UE, dyrektywa CSRD)

UE wprowadza coraz surowsze regulacje związane z kwestiami środowiskowymi i społecznymi. Firmy dostosowujące się do tych wymogów minimalizują ryzyko kar finansowych i reputacyjnych

Zwiększenie konkurencyjności. Dostęp do kapitału

Firmy, które aktywnie dążą do osiągnięcia celów ESG, mogą mieć łatwiejszy dostęp do takich źródeł finansowania jak zielone kredyty, obligacje czy fundusze zrównoważone. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na czynniki ESG i preferują inwestowanie w firmach, które wykazują zgodność z tymi standardami.

Trwałość biznesu

Firmy skupiające się na ESG mają większą szansę na długoterminowy sukces, ponieważ uwzględniają trwałe trendy i oczekiwania społeczne. Optymalizują swoją wydajność poprzez opracowanie odpowiednich wskaźników i ich implementację

Reputacja

Konsumenci, pracownicy, dostawcy i inni interesariusze coraz bardziej cenią sobie firmy, które angażują się w działania związane z ESG. To może prowadzić do lojalności Klientów i budowania pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi.

O nas

Jesteśmy hubem profesjonalistów skupionych pod wspólnym szyldem “Go Green. Strategy & Communication”. Koncentrujemy swoje działania na zrównoważonej transformacji przedsiębiorstw, w celu przygotowania ich do lokalnych i globalnych wyzwań społeczno ‐ ekonomicznym, w tym regulacji unijnych (CSRD, ESRS, Taksonomia). Realizujemy projekty doradcze w zakresie projektowania i implementacji strategii ESG, strategii dekarbonizacji i raportowania zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy szkolenia, budujemy „zielone” strategie komunikacji (bez greenwashingu). Współpracujemy z NGO‐sami: Stowarzyszeniem ESG Impact Network i Fundacją Obywatele Natury.

 

Aleksandra Majda
CEO i założycielka Go Green

Jak będziemy pracować dla Was:

  • Zawsze dostępni: Jesteśmy blisko Klienta. Jesteście dla nas ważni i jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie. W każdej chwili możecie do nas zadzwonić i porozmawiać.
  • Online i offline: Będziemy prowadzić spotkania techniczne online oraz dłuższe warsztaty na miejscu, jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta.
  • Język: Praca i jej wyniki będą prezentowane w języku polskim lub angielskim.
  • Zachowamy równowagę między ramami regulacyjnymi UE a praktyką rynkową: uwzględnimy ustawodawstwo i dostosujemy się do Państwa branży, Klientów i oczekiwań rynkowych.
  • Weźmiemy pod uwagę wielkość i charakter Państwa organizacji i kultury.
  • Zespół z różnorodnym doświadczeniem. Do współpracy dedykujemy 2-4 osoby, a w razie potrzeby angażujemy innych członków zespołu.