Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Radca prawny

ignatowicz@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 15

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, jak i prowadzących komercyjną działalność w zakresie nieruchomości). Posiada doświadczenie w prawnym przygotowywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzeniu postępowań spornych i reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy. Świadczy doradztwo zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników.

Katarzyna Ignatowicz-Dębska doradza także Klientom Kancelarii w sporach dotyczących ochrony praw konsumentów, m. in. reprezentując ich w postępowaniach przeciwko instytucjom finansowym, takim jak: banki, pośrednicy finansowi, czy zakłady ubezpieczeń. Jest autorem licznych artykułów oraz opracowań z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ochrony praw konsumenta. Katarzyna Ignatowicz-Dębska dzieli się także swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach akcji edukacyjnych lub pro-bono organizowanych przez samorząd zawodowy lub uczelnie wyższe.

Katarzyna Ignatowicz-Dębska posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Przygotowywanie regulaminów wynagradzania i premiowania, w tym dotyczących osób na stanowiskach kierowniczych w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk
  • Kompleksowa obsługa prawna największego w Polsce i drugiego w Europie operatora kolejowych przewozów towarowych
  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców budowlanych w postępowaniach sądowych przeciwko inwestorom, w szczególności w zakresie rozliczenia kontraktów budowlanych
  • Kompleksowa obsługa prawna administratora nieruchomości zarządzającego ponad 80 wspólnotami mieszkaniowymi
  • Reprezentacja kredytobiorców w zakończonych na ich korzyść postępowaniach sądowych przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne, w tym w umowach o kredyt indeksowany/denominowany do CHF oraz do EUR
  • Współpraca przy organizacji 5. edycji akcji doradztwa prawnego pro-bono „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”

Specjalizacje

MKZ Partnerzy Katarzyna Ignatowicz-Dębska Zespół