Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Wspólnik, Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Wspólnik, Radca prawny

LiderPrawo Procesowe

E-mailignatowicz@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Wspólnik Kancelarii MKZPartnerzy i Lider Zespołu Prawo Procesowe.

Katarzyna Ignatowicz-Dębska specjalizuje się w procesach dotyczących tzw. kredytów frankowych oraz kredytów waloryzowanych do innych walut obcych z sukcesem broniąc praw pokrzywdzonych konsumentów. Doradza również Klientom Kancelarii w innych sporach dotyczących ochrony praw konsumentów, m. in. reprezentując ich w postępowaniach przeciwko instytucjom finansowym, takim jak banki, pośrednicy finansowi czy zakłady ubezpieczeń.

Prowadzi postępowanie sporne i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach dotyczących prawa spadkowego. Zajmuje się sprawami spadkowymi – w sposób kompleksowy, jak również udziela jednostkowych porad prawnych.

Świadczy usługi prawne z zakresu prawa transportowego dla przewoźników i spedytorów krajowych oraz międzynarodowych. Prowadzi kompleksową obsługę prawną na rzecz wiodącego w Polsce i w Europie operatora kolejowych przewozów towarowych.

Prowadziła pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (prywatnych czy prowadzących komercyjną działalność na rynku nieruchomości).

Doradza również w zakresie prawa pracy – zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników.

Jest autorką licznych artykułów oraz opracowań z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ochrony praw konsumenta. Katarzyna Ignatowicz-Dębska dzieli się także swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach akcji edukacyjnych lub pro-bono organizowanych przez samorząd zawodowy lub uczelnie wyższe.

Specjalizacje

 • Sprawy frankowe
 • Prawo spadkowe
 • Prawo pracy indywidualne i zbiorowe
 • Postępowania sporne
 • Ochrona praw konsumenta
 • Odszkodowania
 • Prawo przewozowe

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo

Osiągnięcia i publikacje

 • Przygotowywanie regulaminów wynagradzania i premiowania, w tym dotyczących osób na stanowiskach kierowniczych w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk
 • Kompleksowa obsługa prawna największego w Polsce i drugiego w Europie operatora kolejowych przewozów towarowych
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców budowlanych w postępowaniach sądowych przeciwko inwestorom, w szczególności w zakresie rozliczenia kontraktów budowlanych
 • Kompleksowa obsługa prawna administratora nieruchomości zarządzającego ponad 80 wspólnotami mieszkaniowymi
 • Reprezentacja kredytobiorców w zakończonych na ich korzyść postępowaniach sądowych przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne, w tym w umowach o kredyt indeksowany/denominowany do CHF oraz do EUR
 • Współpraca przy organizacji 5. edycji akcji doradztwa prawnego pro-bono „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”

Języki

Posługuje się językiem angielskim.