Olga Morzy-Sobiczewska

Dyrektor ds. Administracyjnych

morzy@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 20

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową Kancelarii. Sprawuje nadzór nad sprawami gospodarczymi, inwestycjami, budżetem, jak również organizacją pracy firm współpracujących.

Posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej, które zdobyła w dużych korporacjach prawniczych oraz organach administracji publicznej. Olgę cechują wysokie umiejętności organizacyjne oraz planowania. Na co dzień skutecznie wykorzystuje szeroką wiedzę o zarządzaniu i administracji. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone podyplomowe studia menadżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

Olga Morzy-Sobiczewska posługuje się językiem angielskim.