Olga Morzy-Sobiczewska

Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Dyrektor ds. Administracyjnych

Liderzespołu administracyjnego

E-mailmorzy@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39 , wew. 24

Bio

Olga Morzy-Sobiczewska jest Liderem pionu administracyjnego Kancelarii. Z MKZ Partnerzy związana jest od 2013 roku. Nadzoruje i koordynuje obsługę księgowo – finansową oraz kadrową Kancelarii. Odpowiada za sprawy gospodarcze, inwestycje, budżet, jak również organizację pracy firm współpracujących. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie. Nadzoruje zaopatrzenie i wyposażenie oraz uczestniczy w planowaniu wydatków na niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie firmy. Dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania.

Olga na co dzień wspiera pracę Wspólników Zarządzających i koordynuje pracę swojego Zespołu. Posiada bogate doświadczenie, które zdobyła w dużych korporacjach prawniczych oraz organach administracji publicznej. Olgę cechują wysokie umiejętności organizacyjne oraz planowania. Na co dzień skutecznie wykorzystuje wszechstronną wiedzę o zarządzaniu i administracji. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone podyplomowe studia menadżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa

Języki

Posługuje się językiem angielskim.