Rafał Gutowski

Adwokat

Rafał Gutowski

Adwokat

ZespółPrawo Procesowe

E-mailgutowski@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Od 2015 r. adwokat, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz bankowym, w szczególności w tajemnicy bankowej, doradza w zakresie prawa karnego, sporządza opinie prawne, przeprowadza audyty i szkolenia. W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z procesami karnymi. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prywatnych oraz publicznych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa karnego oraz prawa administracyjnego w Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2017-2019 członek Wydziału Dyscyplinarnego przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

Obecnie powołany na arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego na kadencję 2023-2027.

Specjalizacje

  • Prawo karne
  • Prawo bankowe
  • Prawo karne skarbowe

Wykształcenie

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie