Justyna Emrich

Adwokat

Justyna Emrich

Adwokat

ZespółPrawo Nieruchomości

E-mailemrich@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Justyna Emrich posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie, administracji rządowej oraz samorządowej.

Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu: prawa nieruchomości, w tym zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, a także reprywatyzacji dot. tzw. gruntów warszawskich, nacjonalizacji, przemysłu, reformy rolnej oraz tzw. mienia zabużańskiego, wywłaszczeń nieruchomości, spraw przed komisjami regulacyjnymi do spraw kościołów i gmin wyznaniowych, prawa lokalowego, prawa wspólnot mieszkaniowych, czy postępowań wieczystoksięgowych.

Z sukcesem prowadziła bądź uczestniczyła w projektach związanych z regulowaniem stanu prawnego oraz obrotem atrakcyjnych nieruchomości w centrum Warszawy.

Kierowała projektami nabywania nieruchomości na rzecz samorządu oraz zbywania nieruchomości w sprawach ustalania odszkodowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalania cen za nabywane nieruchomości na rzecz samorządu w związku z modernizacją dróg.

Z sukcesem prowadziła również postępowania administracyjne, sądowe oraz sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących usuwania skutków prawnych dekretów oraz innych aktów prawnych o zwrot nieruchomości oraz odszkodowania od Skarbu Państwa.

Doradzała we wszystkich aspektach cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym.

Specjalizacje

  • Prawo administracyjne
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo pracy

Wykształcenie

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Prawo

Języki

Posługuje się językiem niemieckim.