Jakub Szmelcer

Aplikant radcowski

szmelcer@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 19

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W kancelarii zajmuje się m.in.  prowadzeniem spraw windykacyjnych, pomagając w obsłudze klientów dochodzących należności od swoich dłużników. Pracuje również w zespole prawa reklamy, wspierając prowadzenie postępowań przed organami administracji dotyczących nośników reklamowych. Przed podjęciem pracy w Kancelarii praktykował w kancelarii komornika sądowego, gdzie zgłębiał tajniki egzekucji sądowej. Praktykował również w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, na stanowisku protokolanta.

Jakub Szmelcer posługuje się językiem angielskim.

 

Wykształcenie

Obecnie: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio/osiągnięcia

członek Koła Naukowego Prawa Medialnego „Forum Publicum”

członek Koła Naukowego Prawa Procesowego

działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA.

 

Specjalizacje

prawo reklamy, prawo własności intelektualnej, postępowanie egzekucyjne, windykacje