Paweł Michalak

Wspólnik Zarządzający, Radca prawny

Paweł Michalak

Wspólnik zarządzający, Radca prawny

E-mailmichalak@mkzpartnerzy.pl

Telefon +48 510 019 900

Bio

Współzałożyciel i Wspólnik zarządzający Kancelarii MKZ Partnerzy. Specjalista w prawie nowych technologii, prawie spółek, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych.

W Kancelarii kooperuje głównie z Liderami działów: nowych technologii, gospodarczym, procesowy i  ochrony danych osobowych.

Oferuje spółkom z branży IT oraz platformom i sklepom internetowym wsparcie prawne w realizacji projektów związanych z nowymi technologiami, w tym przy wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i pomysłodawcami start-upów, świadcząc pomoc prawną w zakresie tworzenia oraz rozwoju przedsięwzięć zalążkowych. Posiada doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz prawa korporacyjnego.

Jego praktyka obejmuje również przygotowywanie i negocjowanie umów dla Klientów w szczególności z branży nowych technologii, drogowego, kolejowego i budowlanego.

Ponadto doradza na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów korporacyjnych przy szeregu znaczących transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami. Kierował zespołami pracującymi przy tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach.

Posiada bogate doświadczenie w projektach związanych z nabyciem i przejęciami nieruchomości, w tym ich reprywatyzacją oraz komercjalizacją i restrukturyzacją. Doradza także w sporach z bankami.

Swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi w zakresie prawa własności intelektualnej Paweł Michalak dzieli się jako wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Specjalizacje

 • Nowe technologie
 • Proces inwestycyjny i nieruchomości
 • Projekty handlowe i transgraniczne
 • Ochrona praw konsumentów
 • Prawo autorskie
 • Odszkodowania

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Osiągnięcia i publikacje

 • Doradztwo prawne na rzecz globalnego lidera produkcji urządzeń AGD dotyczące zabezpieczania nabycia praw własności intelektualnej w związku ze złożonym projektem promocyjnym produktów z segmentu premium.
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotu z branży e-commerce w zakresie uruchomienia platformy handlowej.
 • Doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej (Funduszu) w zakresie wdrożonej platformy informatycznej zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Doradztwo na rzecz pomysłodawców start-upu w zakresie tworzenia struktury kapitałowej oraz korporacyjnej przedsięwzięcia start-up.
 • Uczestnictwo w organach spółek kapitałowych – obecnie członek Rady Nadzorczej spółki działającej w branży nowych technologii.
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz wiodącej, międzynarodowej spółki z sektora handlu wielkopowierzchniowego (inwestora zagranicznego) w zakresie prowadzonej inwestycji w Polsce, w tym przedmiocie nabycia nieruchomości.
 • Doradztwo na rzecz Holdingu w zakresie zabezpieczenia transakcji inwestycji kapitałowej w nieruchomości.
 • Doradztwo na rzecz Banku państwowego w przedmiocie trybu dokonywania zamówień w świetle regulacji prawa zamówień publicznych.
 • Doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej (Funduszu) w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, w tym środków z funduszy unijnych.
 • Doradztwo na rzecz największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej operatora kolejowych przewozów towarowych w zakresie infrastruktury kolejowej.
 • Reprezentowanie jednego z największych producentów budowlanych w Polsce w sporach powstałych w związku z procesem budowlanym.
 • Doradztwo na rzecz uczestnika inwestycji drogowej (budowy autostrady) w sporach z generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami.
 • Reprezentowanie zamawiającego (jednostki sektora finansów publicznych) przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania spornego.
 • Reprezentowanie Klientów w zakończonych sukcesami sporach z Bankiem, powstałymi w związku z umowami kredytowymi.
 • Wykładowca  w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie w zakresie prawa własności intelektualnej.
 •  

Języki

Posługuje się językiem angielskim.