Paweł Michalak

Wspólnik Zarządzający, Radca prawny

michalak@mkzpartnerzy.pl

+48 510 019 900

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, w szczególności w związku z prowadzonymi i planowanymi procesami inwestycyjnymi, także przez inwestorów zagranicznych. Oferuje spółkom z branży IT oraz platformom i sklepom internetowym wsparcie prawne w realizacji projektów związanych z nowymi technologiami, w tym przy wdrożeniu projektów R&D. Posiada doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych oraz prawa korporacyjnego. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i pomysłodawcami start-upów, świadcząc pomoc prawną w zakresie tworzenia oraz  rozwoju przedsięwzięć zalążkowych. Jego praktyka obejmuje również przygotowywanie i negocjowanie umów dla Klientów w szczególności z branży nowych technologii, sektora handlu wielkopowierzchniowego, drogowego, kolejowego i budowlanego.

Doradza ponadto na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów korporacyjnych przy szeregu znaczących transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami. Kierował zespołami pracującymi przy tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach. Posiada bogate doświadczenie w projektach związanych z nabyciem i przejęciami nieruchomości, w tym ich reprywatyzacją oraz komercjalizacją i restrukturyzacją. Doradza także w sporach z bankami.

Swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi w zakresie prawa własności intelektualnej Paweł Michalak dzieli się jako wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

 • Doradztwo prawne na rzecz globalnego lidera produkcji urządzeń AGD dotyczące zabezpieczania nabycia praw własności intelektualnej w związku ze złożonym projektem promocyjnym produktów z segmentu premium
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotu z branży e-commerce w zakresie uruchomienia platformy handlowej
 • Doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej (Funduszu) w zakresie wdrożonej platformy informatycznej zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doradztwo na rzecz pomysłodawców start-upu w zakresie tworzenia struktury kapitałowej oraz korporacyjnej przedsięwzięcia start-up
 • Uczestnictwo w organach spółek kapitałowych – obecnie członek Rady Nadzorczej spółki działającej w branży nowych technologii
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz wiodącej, międzynarodowej spółki z sektora handlu wielkopowierzchniowego (inwestora zagranicznego) w zakresie prowadzonej inwestycji w Polsce, w tym przedmiocie nabycia nieruchomości
 • Doradztwo na rzecz Holdingu w zakresie zabezpieczenia transakcji inwestycji kapitałowej w nieruchomości
 • Doradztwo na rzecz Banku państwowego w przedmiocie trybu dokonywania zamówień w świetle regulacji prawa zamówień publicznych
 • Doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej (Funduszu) w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, w tym środków z funduszy unijnych
 • Doradztwo na rzecz największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej operatora kolejowych przewozów towarowych w zakresie infrastruktury kolejowej
 • Reprezentowanie jednego z największych producentów budowlanych w Polsce w sporach powstałych w związku z procesem budowlanym
 • Doradztwo na rzecz uczestnika inwestycji drogowej (budowy autostrady) w sporach z generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami
 • Reprezentowanie zamawiającego (jednostki sektora finansów publicznych) przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania spornego
 • Reprezentowanie Klientów w zakończonych sukcesami sporach z Bankiem, powstałymi w związku z umowami kredytowymi
 • Wykładowca  w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie w zakresie prawa własności intelektualnej

Specjalizacje

MKZ Partnerzy Paweł Michalak Zespół