Karina Banaszczyk

Wspólnik, Adwokat

banaszczyk@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 17

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze. Zakres jej działań obejmuje także prawo gospodarcze i cywilne – w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej. Posiadając duże doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnych, nadzoruje w Kancelarii dział zajmujący się odzyskaniem należności dla klientów. Karina Banaszczyk prowadzi także kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i administratorów nieruchomości. Z sukcesem doradza Klientom, wybierając najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania.

Karina Banaszczyk posiada również doświadczenie w zakresie prawa autorskiego. Opiniuje i przygotowuje umowy, w tym umowy licencyjne oraz dotyczące przeniesienia praw autorskich. Posiada również praktykę dotyczącą zagadnień związanych z prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych. W ramach tej specjalizacji świadczy doradztwo nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media.

Uczestniczy w szkoleniach z zakresu prawa karnego oraz prawa autorskiego.

Karina Banaszczyk posługuje się językiem angielskim.

 

Wykształcenie

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: administracja

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Bieżące doradztwo na rzecz największej w Polsce instytucji kultury
  • Tworzenie i opiniowanie umów związanych z organizacją istotnych wydarzeń kulturalnych na terenie całej Polski
  • Tworzenie i opiniowanie regulaminów konkursów na skalę ogólnokrajową
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją warsztatów naukowych na rzecz jednej z największych jednostek badawczych w Polsce
  • Doradztwo w zakresie obsługi wydawniczej, poligraficznej, hotelowej, wypoczynku i rekreacji obiektów należących do organów państwowych
  • Obsługa prawna dużych warszawskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • Członek Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii oraz Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Specjalizacje