Izabela Wąsowska

Wspólnik, Radca prawny

wasowska@mkzpartnerzy.pl

+48 501 616 877

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współpracuje z Klientami Kancelarii na każdym etapie realizacji inwestycji, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i praktyczną znajomość zagadnień prawnych. Reprezentuje także Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, m. in. dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych, związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym także w sporach rozpoznawanych przez sądy i inne organy.

Izabela Wąsowska posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa reklamy i mediów, w szczególności reklam wielkopowierzchniowych i outdoorowych. Doradza podmiotom działającym w branży reklamowej, wspomagając ich bieżącą działalność operacyjną oraz współpracując przy realizacji największych i najbardziej rozpoznawalnych kampanii promocyjnych. Izabela Wąsowska kładzie nacisk na rozwiązania komercyjne, najpełniej realizujące biznesowe cele i strategie Klientów.

Izabela Wąsowska posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe na kierunku politologia, specjalność gospodarka społeczna
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Uczestnictwo w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek
  • Członek zespołu prowadzącego badanie due diligence jednej z największych spółek z sektora energetyki
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowlanej
  • Reprezentowanie byłych właścicieli nieruchomości objętych działaniem tzw. Dekretu Bieruta
  • Doradztwo na rzecz wiodących i największych podmiotów działających w branży reklamy wielkoformatowej
  • Doradztwo przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz infrastrukturalnych

Specjalizacje