Izabela Wąsowska

Wspólnik, Radca prawny

Izabela Wąsowska

Wspólnik, Radca prawny

LiderPrawo Nieruchomości

E-mailwasowska@mkzpartnerzy.pl

Telefon 22 622 64 39

Bio

Wspólnik Kancelarii MKZPartnerzy i Lider Zespołu Nieruchomości. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Współpracuje z Klientami Kancelarii na każdym etapie realizacji inwestycji, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i praktyczną znajomość zagadnień prawnych. Reprezentuje także Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, m. in. dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych, związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym także w sporach rozpoznawanych przez sądy i inne organy.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa reklamy i mediów, w szczególności reklam wielkopowierzchniowych i outdoorowych. Doradza podmiotom działającym w branży reklamowej, wspomagając ich bieżącą działalność operacyjną oraz współpracując przy realizacji największych i najbardziej rozpoznawalnych kampanii promocyjnych. Izabela Wąsowska kładzie nacisk na rozwiązania komercyjne, najpełniej realizujące biznesowe cele i strategie Klientów.

Specjalizacje

 • Proces inwestycyjny (nieruchomości)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Postępowania sporne

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe na kierunku politologia, specjalność gospodarka społeczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • Uczestnictwo w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek
 • Członek zespołu prowadzącego badanie due diligence jednej z największych spółek z sektora energetyki

Osiągnięcia i publikacje

 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowlanej
 • Reprezentowanie byłych właścicieli nieruchomości objętych działaniem tzw. Dekretu Bieruta
 • Doradztwo na rzecz wiodących i największych podmiotów działających w branży reklamy wielkoformatowej
 • Doradztwo przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz infrastrukturalnych

Języki

Posługuje się językiem angielskim.