Tag

prawo nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Już od ponad dwóch miesięcy właściciele nieruchomości, ich zarządcy czy osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mają, w określonych prawem sytuacjach, obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Jest nim dokument zawierający informacje dotyczące energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych...

Świadectwo charakterystyki energetycznej

28 kwietnia kwietnia weszły w życie nowe zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, nakładające na właścicieli nieruchomości ważne obowiązki. Ich niedopełnienie zagrożone jest karą w wysokości do 5 tys. zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków do zawiadomienia...