Sąd Najwyższy wzmocnił pozycję frankowiczów

– Uchwała jest dla frankowiczów bardzo korzystna i podtrzymuje dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane w jednostkowych sprawachmówi radca prawny Katarzyna Ignatowicz-Dębska, wspólniczka MKZPartnerzy i liderka zespołu świadczącego z powodzeniem usługi dla kredytobiorców.

– Frankowicze mogą znowu odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach dało się odczuć, że sytuacja jest rozwojowa i pomimo widma kolejnego przesunięcia w czasie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w tzw. sprawie frankowej udało się w końcu dobrnąć do brzegu. Abstrahując od kwestii obsadzenia składu Sądu Najwyższego przez tzw. neo-sędziów i skuteczności podjęcia ww. uchwały, należy wskazać, że jest ona dla frankowiczów bardzo korzystna i podtrzymuje dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane w jednostkowych sprawach – komentuje r.pr. Katarzyna Igantowicz-Dębska.

Drogowskaz dla sądów powszechnych

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wydała 25 kwietna długo wyczekiwaną uchwałę (III CZP 25/22). Zgodnie z nią:

„1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.

3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia”.

Wygrywamy procesy frankowe

Kancelaria MKZPartnerzy znalazła się na opublikowanej na stronach Business Insider liście ośmiu najlepszych kancelarii frankowych. Procesy frankowe wygrywamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw kredytobiorców. 100% spraw o ustalenie nieważności kredytu i bezskuteczności niedozwolonych klauzul przeliczeniowych oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zakończyło się z sukcesem Klientów MKZPartnerzy.

Ekspertka MKZPartnerzy r.pr. Katarzyna Ignatowicz-Dębska wypowiada się na temat kredytów frankowych m.in. w Rzeczpospolitej. Artykuły specjalistów MKZPartnerzy można znaleźć również w Dzienniku Gazecie Prawnej, Forbes i na Prawo.pl.

Świadczymy opiekę prawną w całej Polsce.

Więcej informacji w publikacji Kancelarie frankowe w Polsce 2023.

Zachęcamy do kontaktu z liderką działu procesowego i radcą prawnym Katarzyną Ignatowicz-Dębską.

Czytaj również:

Kredytobiorca może tylko zyskać

TSUE wspiera kredytobiorców

Wara1982