Świadectwo charakterystyki energetycznej

28 kwietnia kwietnia weszły w życie nowe zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, nakładające na właścicieli nieruchomości ważne obowiązki. Ich niedopełnienie zagrożone jest karą w wysokości do 5 tys. zł.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie trzeba dołączyć kopię świadectwa energetycznego. Dokument zwany paszportem energetycznym jest obowiązkowy również w przypadku wynajmu lub sprzedaży domu. Nie jest natomiast wymagany, gdy już istniejący budynek czy lokal wykorzystywany jest na własny użytek. Obowiązki te dotyczą również osób, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osób, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego.

W świadectwie charakterystyki energetycznej powinny się znaleźć informacje dotyczące m.in. energii potrzebnej do ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, źródła pochodzenia energii i emisji dwutlenku węgla. Nowe przepisy określają też zasady przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz sytuacje, w których nie będzie ona konieczna.

Jeśli stawiają sobie Państwo pytania:

  • Od kogo konkretnie i w jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo energetyczne budynku?
  • Kto może je wystawić i ile to będzie kosztować?
  • Jaka jest data ważności takiego świadectwa?
  • Do jakich czynności zobowiązany jest właściciel nieruchomości?
  • Jakie czynności należy podjąć w przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania?
  • Jakie informacje powinny się znaleźć w ogłoszeniu o sprzedaży czy wynajmie?
  • Co i kiedy należy kontrolować?
  • Jakie kary grożą za nie wywiązanie się z nałożonych przez ustawę obowiązków?
  • Jak ich uniknąć? 

Zachęcamy do kontaktu z Działem Nieruchomości MKZPartnerzy – mkzpartnerzy.pl/kontakt