Świadectwo charakterystyki energetycznej

Już od ponad dwóch miesięcy właściciele nieruchomości, ich zarządcy czy osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mają, w określonych prawem sytuacjach, obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Jest nim dokument zawierający informacje dotyczące energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem części lub całości budynku. Określa poziom energii wykorzystywanej do ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia, podgrzania ciepłej wody, oświetlenia oraz źródła pochodzenia energii i emisji dwutlenku węgla.

Znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków przewiduje, że ten tzw. paszport energetyczny jest obowiązkowy w przypadku wynajmu lub sprzedaży domu. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

Dokument nie jest jednak wymagany, gdy już istniejący budynek czy lokal wykorzystywany jest na własny użytek. To jakie informacje powinny zostać umieszczone w świadectwie jest zależne m.in. od tego czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna, czy przekracza 70 m2.

Nowe przepisy określają zasady przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz sytuacje, w których nie będzie ona konieczna. Niespełnienie obowiązków zagrożone jest karą w wysokości do 5 tys. zł.

Zachęcamy do kontaktu z Działem Nieruchomości MKZPartnerzy – mkzpartnerzy.pl/kontakt

Nasza obsługa jest kompleksowa – doradzimy i przeprowadzimy procedurę uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej.