Wpływ uchwały krajobrazowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw

W piątek 17 marca r.pr. Katarzyna Kosicka-Polak oraz r.pr. Izabela Wąsowska – ekspertki prawa reklamy i nieruchomosci w MKZ Partnerzy przeprowadziły webinarium na temat uchwały krajobrazowej dla m. st. Warszawy, przygotowane specjalnie dla Polskiej Rady Centrów Handlowych.

24 lutego w Warszawie rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – nazywanej uchwałą krajobrazową. Potrwają do końca marca, do tego czasu warto zaznajomić się z rozwiązaniami prawnymi zaproponowanymi przez warszawskich urzędników.

R.pr. Katarzyna Kosicka-Polak oraz r.pr. Izabela Wąsowska wyjaśniły w jaki sposób uchwała krajobrazowa może wpłynąć na funkcjonowanie Centrów Handlowych. Wskazały jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy w trakcie procedury zmierzającej do podjęcia uchwały reklamowej oraz na późniejszych etapach prac nad uchwałą i po jej wprowadzeniu.

Ekspertki zwróciły uwagę na problem konstytucyjności zapisów ustawy krajobrazowej w kontekście podejmowanych na terenie polski uchwał, w tym uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy.

Specjaliści od reklamy

MKZ Partnerzy od 2015 roku specjalizują się w temacie ustawy krajobrazowej i uchwał reklamowych. Świadczymy pomoc prawną w tym zakresie nie tylko w kontekście uchwały warszawskiej, ale też uchwał podejmowanych na terenie całego kraju.

Kancelaria posiada wykwalifikowany zespół prawników zatrudnionych w dziale administracji i nieruchomości. Nasze opinie prawne przygotowane dla środowiska spółek reklamowych finalnie trafiają do Wojewody – w przeważającej mierze argumenty z tych opinii legły u podstaw decyzji o stwierdzeniu nieważności uchwały. W ostatnim czasie miało to miejsce w przypadku uchwały podjętej dla Miasta Poznania, której nieważność stwierdził Wojewoda Wielkopolski.  

Obecnie w walce z niekorzystnymi dla przedsiębiorców zapisami uchwały krajobrazowej wspieramy największe korporacje reklamowe, izb gospodarcze oraz jedną z większych sieci sklepów spożywczych działających na terenie całej Polski.

Kancelaria prowadzi liczne postępowania związane z zaskarżeniem uchwał oraz ich poszczególnych zapisów na terenie całej Polski. Aktywnie uczestniczymy w procesach mających na celu interpretację zapisów uchwały reklamowej w Krakowie czy Gdańsku. Inicjujemy rozmowy mające na celu wprowadzenie zmian do już podjętych uchwał reklamowych.

Nowe przepisy

Projekt uchwały i przewodnik wyjaśniający jak zmienią się nośniki reklamowe, szyldy, mała architektura i ogrodzenia jest dostępny na stronie architektura.um.warszawa.pl.

W przypadku wątpliwości dotyczących zaproponowanych przez urzędników rozwiązań prawnych, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią – mkzpartnerzy.pl/kontakt. Możemy również przygotować specjalny, dedykowany dla Państwa webinar.