Tag

orzeczenie

TK przyznał rację branży reklamowej

Trybunał Konstytucyjny wydał dzisiaj bardzo ważny dla branży reklamowej wyrok – orzekł, że art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. – Po publikacji orzeczenia wraz...

Ważny wyrok TK w sprawie uchwały krajobrazowej

Już w najbliższy wtorek – 12 grudnia – Trybunał Konstytucyjny ogłosi długooczekiwane i bardzo ważne dla branży reklamowej orzeczenie. Sprawa dotyczy braku zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na...

Pracownik nie może się domyślać powodu zwolnienia

Pracodawca powinien wskazywać kryteria doboru osób do zwolnienia. Pracownik w momencie otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu musi być w stanie zrozumieć motywy kryjące się za tą decyzją – pisze radca prawny Paweł Zyskowski w „Rzeczpospolitej”. 3 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt III...

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości jest niekonstytucyjne

We wtorek 13 grudnia 2022 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym są niezgodne z Konstytucją. Wniosek o zbadanie zgodności art. 102 ust. 1 pkt...

Koniec z nakazem zapłaty bez badania okoliczności?

Dotykający posiadaczy kredytów frankowych i uznany przez TSUE za niezgodny z prawem UE przepis może wreszcie zniknąć z polskiego prawa. W skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji k.p.c. jest uchylony – pisze Paweł Michalak, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy w  „Dzienniku Gazecie Prawnej”. (…)...