Kolejny przełom w sprawie kredytów frankowych?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak C 260/18 wydany w wyniku zapytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Warszawie został okrzyknięty przełomowym nie tylko dla spraw dotyczących kredytów frankowych, ale również w przedmiocie klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich. Orzeczenie spowodowało, że Sąd Okręgowy w Warszawie, który zadał pytanie prejudycjalne unieważnił umowę kredytową Państwa Dziubaków. Czy nadchodzą kolejne orzeczenia, które mogą zmienić sytuację „Frankowiczów”?

Polskie sądy nie próżnują w kwestii kredytów frankowych. W maju trafiło do TSUE kolejne pytanie prejudycjalne, tym razem skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. Spytano o to, czy ochrona konsumencka przysługuje każdemu konsumentowi czy tylko właściwie poinformowanemu, uważnemu przeciętnemu konsumentowi oraz czy za takiego konsumenta można uznać osobę, która nie przeczytała zawieranej umowy kredytu hipotecznego bądź uczyniła to, ale bez zrozumienia. Wydaje się, że takie pytania zadawane przez Sądy dążą po pierwsze – do uszczegółowienia rozstrzygnięcia w sprawie Państwa Dziubaków. Po drugie zaś – są przejawem próby „odwrócenia” wyroku Dziubaków na korzyść banków. Większość specjalistów przewiduje jednak, że TSUE utrzyma swoją argumentację korzystną dla konsumentów.

Należy jednak pamiętać, że wyrok w sprawie C 260/18 nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z kredytami we frankach, a zwłaszcza sytuacji przedsiębiorców. Dotyczy on bowiem jedynie kredytów konsumenckich. Jednakże w ostatnim czasie Sąd dla Warszawy-Woli w Warszawie udzielił zabezpieczenia w sprawie dotyczącej kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę. Jest to o tyle istotne, że to pierwszy przypadek, w którym Sąd w ramach zabezpieczenia zawiesił obowiązek spłacania rat kredytu. To bezprecedensowe rozwiązanie jest coraz chętniej wykorzystywane w praktyce. Również przedsiębiorcom coraz częściej udaje się podważyć umowy kredytowe przed sądami, choć jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku konsumentów. Skutecznie powołują się jednak na inne podstawy unieważnienia umowy np. nieważność umowy z zapisami ustawy Prawo Bankowe.

Coraz więcej pokrzywdzonych kredytobiorców zgłasza się do naszej Kancelarii z prośbą o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń. Sprawy są dokładnie analizowane nie tylko pod kątem klauzul niedozwolonych, ale również zapisów Prawa Bankowego i innych aktów umożliwiających unieważnienie. Rozwiązania dostosowywane są bezpośrednio do klienta, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego rozwiązania oraz rozległej analizy finansowej możliwych opcji działania. Nasi specjaliści śledzą orzeczenia sądów polskich, jak i unijnego trybunału. Prognozy wskazują na to, że orzecznictwo będzie stało po stronie kredytobiorców, dlatego warto pomyśleć o dochodzeniu swoich praw już dziś!