Szkolenie: Prawne regulacje stosowania sztucznej inteligencji

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się wydarzenie „Big data, Next-Gen Graph, and AI for Law Enforcement and Intel Agencies”, w którym jako prelegentka uczestniczy radca prawny Gabriela Gąsior z Działu Nowe Technologie MKZPartnerzy.

Szkolenie pn. „Prawne regulacje stosowania sztucznej inteligencji – nowe dylematy dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” r.pr. Gabriela Gąsior poprowadzi w czwartek 19 października.

R.pr. Gabriela Gąsior: 

„Chociaż termin „sztuczna inteligencja” powstał w 1955 r., zyskał na znaczeniu dopiero 50 lat później. U podstaw tego leży ogromny wzrost mocy obliczeniowej komputerów, co ukształtowało dzisiejszą „rewolucję cyfrową”. Przedstawiciele zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego zaczęli aktywnie wykorzystywać technologię w celu zwiększenia swojej efektywności, poprawy zdolności przewidywania, optymalizacji alokacji zasobów, czy redukcji kosztów.

Postęp technologiczny zachodzący w dziedzinie sztucznej inteligencji może mieć również wiele pozytywnych skutków dla działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na przykład w zakresie ułatwiania identyfikacji osób lub pojazdów, przewidywania działań terrorystycznych, zapobieganiu przepływu brudnych pieniędzy, zwalczania dezinformacji, czy zacieśniania współpracy między agencyjnej. 

Niemniej jednak technologia to tylko narzędzie. Wraz z coraz większym zaawansowaniem i dostępnością technologii stosowanych przez organy ścigania, rośnie prawdopodobieństwo użycia jej w celach przestępczych, czy politycznych, co stanowi ogromnie zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilizacji na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

Odpowiednia zatem regulacja stosowania sztucznej inteligencji, przy zachowaniu maksymalizacja korzyści i minimalizacja zagrożeń z nią związanych, to nowy, nieznany dotąd problem, z którym muszą zmierzyć się organy krajowe jak i cały wymiar sprawiedliwości”.

Bio

Gabriela Gąsior, MKZPartnerzy – radca prawnym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” na Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz w obsłudze branży e-commerce.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii, m.in.: „Zwielokrotnianie utworu w przesyłaniu strumieniowym w polskim i unijnym prawie autorskim”, „Odpowiedzialność za działanie sztucznej inteligencji w prawie unii europejskiej”, „Prawna problematyka własności wirtualnej”. Wielokrotna prelegentka konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Gabriela Gąsior jest członkinią zespołu Własność Intelektualna/E-commerce/Nowe Technologie, prowadzonego pod nadzorem Lidera mec. Kariny Banaszczyk.

Zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt/

Czytaj również:

Inteligencja made in China

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla biznesu