Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla biznesu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę tzw. środki strukturalne, polegające m.in. na podziale przedsiębiorcy, zbyciu całości lub części jego majątku, a także zbyciu udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad inną firmą – pisze w Rzeczpospolitej radca prawny Gabriela Gąsior z MKZPartnerzy.

20 maja 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej „Ustawa”). Wprowadzają one w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającą na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego („Dyrektywa ECN+”).

Nowe regulacje dotyczą w szczególności kwestii takich jak rozszerzenie odpowiedzialności spółek dominujących za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez spółki zależne, umożliwienie nakładania kar na związki przedsiębiorców i ich członków, zakres ochrony korespondencji z prawnikiem doradzającym przedsiębiorcy (tzw. Legal Professional Privilege), wprowadzenie nowego rodzaju kar (okresowych kar pieniężnych ustalanych proporcjonalnie do obrotu przedsiębiorcy w celu przymuszenia przedsiębiorcy do wykonania nałożonych na niego obowiązków), a także rozszerzenie uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwość nałożenia dowolnego środka o charakterze strukturalnym w przypadku wydania decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję.

Czytaj więcej na stronie Rzeczpospolitej

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące praw konsumenckich zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt/

Czytaj również:

Kupujesz pozytywne opinie o produktach lub usługach? Możesz mieć problemy

Problemy z informowaniem o cenach – pierwsze zarzuty Prezesa UOKiK