Sukces Kancelarii w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Mec. Artur Zawolski, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy, wraz z radcą prawnym Pawłem Kierończykiem, członkiem zespołu litigation, z powodzeniem doprowadzili do zakończenia sprawy, w której przeciwnik procesowy zarzucił naszemu Klientowi naruszenie dóbr osobistych i zażądał wysokiego zadośćuczynienia z tego tytułu. Dla całego Zespołu Kancelarii sprawa miała wymiar prestiżowy, gdyż reprezentowaliśmy znaną i medialną osobę publiczną. Jest to już kolejna sprawa z zakresu ochrony dóbr osobistych, w której prawnicy Kancelarii odnoszą sukces procesowy, co potwierdza wysoki profesjonalizm i poziom przygotowania zawodowego.

Cieszymy się, że rzetelność, zaufanie i profesjonalizm są podstawowymi kryteriami, które biorą pod uwagę świadomi Klienci przy wyborze radcy prawnego. Stąd nasza Kancelaria nie rozróżnia barw politycznych, przekonań i różnorodności poglądów. Co więcej, szeroka perspektywa zawodowa w tym zakresie skutkuje zaskakującymi rozwiązaniami, w konsekwencji których Klienci odnoszą sukcesy w sporach sądowych.

Ponadto Filozofia Kancelarii przy prowadzeniu spraw, w których Klientami są osoby publiczne opiera się na prostej zasadzie „im mniej rozgłosu, tym lepiej dla sprawy”, nawet jeśli sprawa jest wygrana i zakończona. Wola Klienta jest dla nas świętością i przedkładamy ją ponad wizerunek medialny.