Prawo do kilkukrotnie wyższej podwyżki

Wątpliwości interpretacyjne przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzą do zaniżania ich wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. DzU z 2022 r. poz. 2139), do 1 lipca 2022 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, o ile ich zasadnicze wynagrodzenie jest niższe niż określone wspomnianą ustawą.

Wynagrodzenie to ustala się jako iloczyn kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (kwota 5662,53 zł) i tzw. współczynnika pracy, określonego w załączniku do powyższej ustawy. Współczynnik ten różni się w zależności od grupy zawodowej, do której danego pracownika można zakwalifikować.- czytaj więcej na stronach Rzeczpospolitej.

Autor: Paweł Zyskowski, radca prawny w MKZPartnerzy

mkzpartnerzy.pl/kontakt/