Tag

wynagrodzenia

Za wspólnie pilnowane mienie wspólna odpowiedzialność

Odmowa podpisania umowy o współodpowiedzialności za powierzone mienie może uzasadniać zwolnienie z pracy. Pracownik musi mieć jednak faktyczny dostęp do tego mienia i realną możliwość pilnowania go. Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wielu kojarzy się głównie z limitem wynoszącym trzykrotność pensji pracownika. Jest...

Prawo do kilkukrotnie wyższej podwyżki

Wątpliwości interpretacyjne przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzą do zaniżania ich wynagrodzeń. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. DzU z...