Cyfryzacja prawa budowlanego

W minionym tygodniu w Uniejowie nasza kancelaria poprowadziła szkolenie dla managerów Naszego Klienta, dotyczące cyfryzacji prawa budowlanego.

Wykładowcy – radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak, adwokat Justyna Emrich i Daniel Biegalski omówili następujące tematy:

  1. Ogólne zasady składania wniosków o pozwolenie na budowę w formie papierowej i elektronicznej. Przegląd przepisów.
  2. Podpis elektroniczny.
  3. Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę (projekt, decyzje, uzgodnienia).
  4. Dalsza cyfryzacja procesów budowlanych.
  5. Projektowane zmiany w prawie budowlanym.
  6. Zasady prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy.
  7. Zasady prowadzenia Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB).

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych przez MKZPartnerzy szkoleniach stacjonarnych i webinariach. Nasi eksperci wyjaśnią Państwu wszelkie zagadnienia związane z prawem nieruchomosci, cyfryzacją, prawem pracy, administracyjnym, reklamy, własności intelektualnej i nowych technologi. Informację o tym w czym się specjalizujemy znajdziecie na naszej stronie w zakładce Specjalizacje.

Szkolenie poprowadzili:

Radca Prawny Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożyciel i Wspólnik zarządzający Kancelarii MKZPartnerzy. Radca prawny, specjalizująca się w zarządzaniu ryzykiem prawnym w organizacjach oraz ich obsłudze, transakcjach M&A i prawie autorskim. Specjalistka w zakresie regulacji prawnych dotyczących postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego, dzieląca się swoją wiedzą ekspercką na forum publicznym. Pomaga Klientom przy prowadzonych na szeroką skalę przedsięwzięciach budowlanych, doradzając także w sporach z nimi związanych.

Specjalizuje się m.in. w procesach inwestycyjnych (prawo nieruchomości i budowlane), zarządzaniu ryzykiem prawnym w spółkach oraz transakcjach M&A. Kierowała zespołem realizującym proces due diligence spółek oraz M&A – firm zajmujących się energetyką fotowoltaiczną i nieruchomościami, przed ich przejęciem przez spółki z kapitałem polskim i międzynarodowym. Wspierała prawnie procesy inwestycyjne największych obiektów sportowych na terenie m.st. Warszawy, budowę osiedli mieszkaniowych w prestiżowych lokalizacjach na terenie stolicy oraz budowę farm fotowoltaicznych.

Approved Compliance Expert (ACE), Approved Whistleblowing Officer (AWCO), sędzia i wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie (II kadencja), wykładowca i egzaminator w OIRP w Warszawie z zakresu ppsa i prawa budowlanego. Wykładowca na Kierunku Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody – zrównoważony i cyrkularny sektor mody na Uczelni Łazarskiego.

Adwokat Justyna Emrich

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie, administracji rządowej (Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury) oraz samorządowej, w szczególności w sprawach z zakresu: prawa nieruchomości, w tym zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, a także reprywatyzacji dot. tzw. gruntów warszawskich, nacjonalizacji, przemysłu, reformy rolnej oraz tzw. mienia zabużańskiego, wywłaszczeń nieruchomości, spraw przed komisjami regulacyjnymi do spraw kościołów i gmin wyznaniowych, prawa lokalowego, prawa wspólnot mieszkaniowych, czy postępowań wieczystoksięgowych.

Z sukcesem prowadziła bądź uczestniczyła w projektach związanych z regulowaniem stanu prawnego oraz obrotem atrakcyjnych nieruchomości w centrum Warszawy oraz postępowania administracyjne, sądowe i sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących usuwania skutków prawnych dekretów oraz innych aktów prawnych o zwrot nieruchomości oraz odszkodowania od Skarbu Państwa.

Kierowała projektami nabywania nieruchomości na rzecz samorządu oraz zbywania nieruchomości w sprawach ustalania odszkodowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalania cen za nabywane nieruchomości na rzecz samorządu w związku z modernizacją dróg. Doradzała we wszystkich aspektach cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym.

Daniel Biegalski

Od ponad 15 lat zajmuje się przepisami z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej szczebla centralnego i wojewódzkiego. Jako kierownik oddziału infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  (w latach 2013-2017) i dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej (2017-2023) w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego był odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na budowę, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych m. in. z zakresu sieci przesyłowych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, elektrowni wiatrowych.