Tydzień Konstytucyjny z prawnikami MKZ Partnerzy

Trwa X edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, uczestniczą w nim adwokat Agnieszka Walczak i aplikant adwokacki Mateusz Panasiuk.

Tydzień Konstytucyjny to akcja edukacyjna powstała z inicjatywy Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest to czas, w którym prawnicy z całej Polski prowadzą zajęcia z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające na celu szerzenie wiedzy na temat Konstytucji, jej znaczenia, praw i wolności obywatelskich oraz zasad państwa i rządów prawa.

– W tym roku, w ramach X edycji Tygodnia Konstytucyjnego oraz w związku z trzydziestą rocznicą ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zajęcia poświęcone są właśnie Konwencji, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, prawom i wolnościom gwarantowanym przez Konwencję – podkreśla Agnieszka Walczak.

Mateusz Panasiuk poprowadził warsztaty poświęcone Konstytucji. – Miałem ogromną przyjemność zwieńczyć czwartkowe przedpołudnie zajęciami  z przyszłorocznymi  maturzystami  jednego  z warszawskich liceów. Była to już druga edycja Tygodnia Konstytucyjnego, w której brałem udział – opowiada. – Spotkania w tak fajnym gronie młodzieży dają dużo energii i satysfakcji. Po wszystkim pozostanę z refleksją, czy może nie powinniśmy wprowadzić więcej lekcji wiedzy o społeczeństwie z edukacją prawniczą, by lepiej zapoznać młodzież z tym, co spotka ich w przyszłości – dodaje Mateusz Panasiuk.

Więcej informacji o Tygodniu Konstytucyjnym oraz o patronie prof. Zbigniewie Hołdzie na stronie stowarzyszenieholda.pl