Mateusz Panasiuk

Aplikant

Mateusz Panasiuk

Aplikant

ZespółNowe Technologie

E-mailpanasiuk@mkzpartnerzy.pl

Telefon+48 22 622 64 39

Bio

Mateusz Panasiuk jest członkiem Zespołu Własność Intelektualna prowadzonego pod nadzorem Lidera mec. Kariny Banaszczyk.

Mateusz Panasiuk jest aplikantem adwokackim I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach, w których zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

W Kancelarii MKZ Partnerzy zajmuje się wspieraniem Zespołu specjalizującego się w Prawie własności intelektualnej. Wspiera również Zespół zajmujący się windykacją należności obsługiwanych Klientów.

Praktykował w Kancelarii Komornika Sądowego, gdzie poznał praktyczne aspekty prowadzenia egzekucji. Pracował również w Sądzie Rejonowym w roli protokolanta. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Kancelariach obsługujących wierzytelności masowe. W zakres jego zainteresowań zalicza się również Prawo spółek handlowych oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Specjalizacje

  • Prawo własności intelektualnej
  • Postępowanie egzekucyjne
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo kanoniczne

Wykształcenie

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego

Osiągnięcia i publikacje

  • Członek Koła Naukowego Młodych Dyplomatów
  • Członek Koła Naukowego Prawa Kanonicznego

Języki

Biegle posługuje się językiem angielskim.