Mateusz Panasiuk

Prawnik

panasiuk@mkzpartnerzy.pl

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kancelarii zajmuje się m. in. wspieraniem zespołu specjalizującego się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także udziela pomocy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, m. in. dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych lub innych, związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym także w sporach rozpoznawanych przez sądy i inne organy.

Wspiera również zespół zajmujący się windykacją należności obsługiwanych Klientów. Przed podjęciem pracy praktykował w kancelarii Komornika Sądowego, gdzie poznał praktyczne aspekty prowadzenia egzekucji. Pracował również w Sądzie Rejonowym w roli protokolanta. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Kancelariach obsługujących wierzytelności masowe. W zakres jego zainteresowań zalicza się również prawo spółek handlowych oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Mateusz Panasiuk posługuję się językiem angielskim.

Wykształcenie:

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego

– Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Portfolio/osiągnięcia:

  • członek Koła Naukowego Młodych Dyplomatów
  • członek Koła Naukowego Prawa Kanonicznego

Specjalizacje:

Prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej, postępowanie egzekucyjne, prawo spółek handlowych, prawo kanoniczne