Obniżki cen

Do tej pory przedsiębiorcy mieli obowiązek w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidaczniać cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Obowiązki te doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Wraz z nadchodzącą nowelizacją obowiązek w zakresie uwidoczniania cen zostanie rozszerzony.

Nowelizacja przewiduje, że sprzedawcy będą mieli obowiązek uwidocznienia (poza informacją o nowej, obniżonej cenie) informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Co istotne – obowiązki te będą miały zastosowanie zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych.

Nowelizacja przewiduje dwa wyjątki od tego obowiązku:

  • jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, – w takim przypadku obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  • w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, w takim przypadki obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, ale termin 30 dni nie ma zastosowania.

Pojawiają się głosy, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed 25 listopada 2022 r. a więc przed tzw. Black Friday. Miałoby to ukrócić niewłaściwe praktyki rynkowe, w których to sprzedawcy podnoszą ceny produktów tylko po to aby za chwile je obniżyć i dać konsumentowi mylne poczucie skorzystania z okazji. Patrząc jednak na postęp prac sejmowych jest to mało prawdopodobne, gdyż ustawa nowelizująca obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję Gospodarki i Rozwoju. Komisja ma termin na przedstawienie sprawozdania do 25 października 2022. Vacatio legis przewidziano na 14 dni, więc ogłoszenie ustawy musiałby mieć miejsce już za około 3 tygodnie, a przecież ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i Prezydenta.

Omawiane zmiany budzą wiele wątpliwości, jednak na ten moment nie wiadomo, czy któryś z Polskich organów przedstawi wytyczne w tym temacie. Pomocniczo można posłużyć się wytycznymi Komisji Europejskiej (2021/C 526/02). Wskazują one, że przepisy mają zastosowanie tylko do obniżek, które są „ogłaszane” szerokiemu gronu odbiorców. Oznacza, że po nowelizacji informacja o „poprzedniej najniższej cenie” będzie musiała znaleźć się również w reklamie towar lub usługi jeżeli podana jest tam nowa, obniżona cena. Przedsiębiorcy będą wiec musieli zweryfikować, czy prowadzone kampanie reklamowe będą odpowiadać nowym przepisom.

Wprowadzenie ograniczenia zastosowania przepisów tylko co do „ogłoszonych” obniżek może oznaczać, że przepisy nie będą mieć zastosowanie w przypadku specjalnych kodów rabatowych, programów lojalnościowych jak i innych spersonalizowanych obniżek. Nowe obowiązki nie powinny również odnosić się do sprzedaży za kupny, czy sprzedaż na punkty. Komisja zaznacza również, że przepisy nie maj zastosowania do innych technik promowania przewagi cenowej, które nie są obniżkami cen, takich jak porównywanie cen i oferty wiązane (np. kup dwa, a trzeci produkt otrzymasz gratis).

Wiele wątpliwości budzi pojęcie „spersonalizowanych” obniżek. Komisja Europejska podkreśla, że chodzi o faktycznie spersonalizowane obniżki, które nie mają charakteru „ogłoszenia” o obniżce ceny. Nowe przepisy w sprawie podawania cen będą jednak miał zastosowanie do tych obniżek cen, które, mimo że przedstawiane jako spersonalizowane, są w rzeczywistości oferowane lub ogłaszane ogółowi konsumentów. Trudno oceniać, czy przykładowo kody zniżkowe udostępniane za zapisanie się do newsletterów lub przekazywane przez influencerów w mediach społecznościowych faktycznie mają charakter spersonalizowany, czy jednak z uwagi na ich łatwą dostępność są „ogłoszeniem” o obniżonej cenie. Miejmy nadzieje, że w tym zakresie i polskie ograny wydadzą wytyczne wyjaśniając szereg wątpliwości.

Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może spowodować nałożenie kary pieniężnej w wysokości do wysokości 20 000 zł przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nagminnie nie będzie wykonał obowiązków tj. co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nałoży karę pieniężną w wysokości do wysokości 40 000 zł.

Nowe przepisy budzą wiele niepewności. Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż czy to stacjonarną, czy też online i mają wątpliwości, co do tego jak lub czy w ogóle oznaczać obniżki cen — zapraszamy do kontaktu.

Autor: r.pr. Małgorzata Krawczyk