Tag

Ochrona konsumetów

Obniżki cen

Do tej pory przedsiębiorcy mieli obowiązek w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidaczniać cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Obowiązki te doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Wraz z...