Nie jest łatwo cofnąć zgodę na sprzedaż alkoholu

Aprobata wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu, wydana w formie uchwały, nie może zostać dowolnie zmieniona. Z orzecznictwa wynika, że uchylenie takiego oświadczenia woli musi mieć podstawy prawne.

Zgodnie z przepisem § 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy, chcący uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zobowiązani są złożyć wniosek z załączoną do niego zgodą właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora wspomnianego budynku.

Co jednak należy zrobić w przypadku, gdy po wcześniejszym uzyskaniu takiej zgody i jej przedłożeniu organowi, przedsiębiorca popadł w konflikt odpowiednio z administratorem budynku lub ze wspólnotą mieszkaniową, albo z jej członkiem? W szczególności gdy wspólnota zamierza podjąć nową uchwałę o cofnięciu zgody lub co gorsza, zdążyła ją podjąć i doręczyć organowi administracyjnemu jeszcze przed wydaniem pozwolenia – czytaj więcej na stronach Rzeczpospolitej.

Autor: Paweł Zyskowski, radca prawny w MKZPartnerzy

mkzpartnerzy.pl/kontakt