Finansowe konsekwencje bankructw SKOK-u dla członka kasy

Za naprawianie skutków bankructw SKOK-ów płacą głównie członkowie kas. Wymaga podkreślenia, że mimo bankructwa SKOK-u, członkostwo w kasie nie wygasa. Dlatego też, przystępując do kasy i akceptując jej statut, członek kasy jest zobowiązany w dalszym ciągu wykonywać obowiązki wynikające ze statutu kasy oraz przepisów prawa – pisze radca prawny Katarzyna Ignatowicz-Dębska.

Obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na członków kas obowiązku pokrycia strat powstałych w kasach do wysokości nawet dwukrotności wysokości wpłaconych udziałów. Mówi o tym art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK.

Podwyższenie odpowiedzialności członków kas do ww. wysokości wymaga jednak wprowadzenia odpowiedniej regulacji w statucie kasy.  W takim wypadku, w razie wystąpienia problemów finansowych danego SKOK-u, należy liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do dokonania wpłaty do wysokości podwójnych wpłaconych udziałów.

Przed przystąpieniem do wybranego SKOK-u należy zatem zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przewidujące podwyższenie odpowiedzialności członka kasy za powstałe straty.

Czytaj więcej na www.jablonka.info