Tag

członek

Finansowe konsekwencje bankructw SKOK-u dla członka kasy

Za naprawianie skutków bankructw SKOK-ów płacą głównie członkowie kas. Wymaga podkreślenia, że mimo bankructwa SKOK-u, członkostwo w kasie nie wygasa. Dlatego też, przystępując do kasy i akceptując jej statut, członek kasy jest zobowiązany w dalszym ciągu wykonywać obowiązki wynikające ze statutu kasy oraz przepisów prawa...