ZMIANY W HANDLU E-COMMERCE W ZAKRESIE ROZLICZANIA PRZESYŁEK Z KRAJÓW TRZECICH

Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się przepisy celne oraz dotyczące podatku VAT. W związku ze zmianami w dyrektywach unijnych wprowadzono tzw. pakiet e-commerce. Uchylone zostało zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zmiana ta może mieć szczególne znaczenie dla użytkowników platform sprzedażowych typu AliExpress – komentuje Mecenas Katarzyna Kosicka – Polak.

Procedura IOSS

W celu zadeklarowania i zapłaty VAT dla sprzedawców dokonujących sprzedaży na odległość towarów importowanych stworzono procedurę Import One Stop Shop (IOSS). Procedura ta jest dobrowolna i wówczas nie ma obowiązku rejestracji dostawy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Podatnik składa deklarację, w której wykaże sprzedaż na odległość towarów importowanych i dokonuje zapłaty podatku należnego do polskiego organu podatkowego, a dopiero organy przekażą należny podatek do poszczególnych organów krajów UE. 

Procedura USZ

Jeśli nie stosuje się procedury importowej IOSS, można skorzystać z drugiego mechanizmu uproszczenia dla importu towarów – procedury USZ. Może być stosowana, gdy import towarów odbywa się w państwie Unii Europejskiej, w którym towary w przesyłkach do 150 euro zostaną dostarczone do odbiorcy będącego jednocześnie importerem tych towarów.

Zatem jednej strony zwiększeniu uległa grupa podmiotów objętych obowiązkiem rozliczenia podatku VAT z tytułu importu, a z drugiej strony wprowadzono ułatwienia w rozliczeniu takich przesyłek wprowadzając szczególne procedury