ZMIANA PRZEPISÓW DOT. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I JEJ ROZLICZANIA W PIT– CO SIĘ ZMIENI WYJAŚNIA RADCA PRAWNY PAWEŁ MICHALAK, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY

Projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. zapowiada zmianę przepisów dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne i jej rozliczania w PIT. Zmiany mają dotyczyć m.in. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Co się zmieni?

Projekt ma zmienić wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Zakłada, że podstawą jej wymiaru będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy, a nie stała opłata ryczałtowa. W ten sposób ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. Zarówno pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. W wyniku tego dla pracodawców mniej korzystne stanie się zatrudnianie pracowników na tzw. „umowy śmieciowe”.

Nowy projekt zakłada również likwidację przepisów, które obecnie są podstawą do odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.  Uchylony zostanie art. 27b ustawy o PIT. Będzie skutkowało to koniecznością dostosowania przepisów określających zasady obliczania zaliczek na podatek zarówno przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników tego podatku.

Przepis art. 27f ustawy PIT określa zasady korzystania podatkowej ulgi na dzieci. W związku z planowanym jej uchyleniem, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tym przepisie, nie będą już brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatkowego zwrotu.

Projekt ma wejść w życie na początku 2022 roku.