Kiedy likwidacja spółki osobowej nie jest konieczna mimo zakończenia jej działalności?

Przepisy przewidują możliwość uzgodnienia przez wspólników innego sposobu zakończenia działalności spółki niż likwidacja. Tego typu porozumienie powinno zawierać m.in. decyzję co do podziału majątku spółki oraz warunki spłaty ewentualnych zobowiązań – pisze r.pr. Daniel Terbosh, lider Działu Gospodarczego MKZPartnerzy w Rzeczpospolitej.

Istnieje kilka sposobów rozwiązania spółek osobowych, czyli tzw. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Spółkę jawną, partnerską czy komandytową obowiązują w tym przedmiocie podobne reguły. Wyjątkiem jest natomiast spółka komandytowo-akcyjna, do której z uwagi na jej specyfikę zastosowanie znajdują zasady dotyczące spółki akcyjnej, z tego względu ten typ spółki nie jest przedmiotem dalszych rozważań.

Czytaj więcej na stronie Rzeczpospolitej

W razie pytań lub wątpliwości związanych z opisanym wyżej zagadnieniem zachęcamy do kontaktu z kancelarią oraz Działem Prawo Gospodarcze MKZPartnerzy.

Autorka: radca prawny Daniel Terbosh, lider Działu Gospodarczego MKZPartnerzy.