Wiele hałasu w walce z chaosem

W maju Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło do „prekonsultacji” projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawione w nim propozycje dotyczące reklamy wymagają doprecyzowania, mimo to rozgorzała nad nimi dyskusja, w której skala zmian została wyolbrzymiona – pisze Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny w kancelarii Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni.

W proponowanych przepisach zasady zagospodarowania terenu dotyczące sytuowania reklam zgodnie z art. 34 mają być ustalone w planie zabudowy. Do gminnych aktów planowania przestrzennego dodane zostały jeszcze: plan ogólnego przeznaczenia terenów gminy i gminne standardy urbanistyczne. Zniknęły natomiast m.in.: miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i uchwały krajobrazowe.

Krytycy projektu ustawy alarmują, że oznacza to zmniejszenie wpływu gmin na decyzje dotyczące reklam. Obawiają się, że długotrwałe prace nad uchwałami krajobrazowymi okażą się czasem straconym, ponieważ trzeba będzie je wyrzucić do kosza.

Czytaj więcej na NowyMarketing.pl