Adwokat sprawy rodzinne Warszawa

Prawo Rodzinne

W ramach naszej praktyki wspieramy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. w zakresie spraw małżeńskich, opieki, kurateli i alimentacji.

 

Reprezentujmy Klientów również w sprawach spadkowych oraz dotyczących dziedziczenia. Zapewniamy reprezentację w zakresie spraw rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Liczną grupę stanowią sprawy o ustalenie i dochodzenie alimentów na rzecz dziecka, na rzecz rozwiedzionego małżonka oraz  na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych, prowadzenia spraw o podwyższenie i obniżenie alimentów, prowadzenia spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, dotyczących kontaktów z dziećmi, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz ubezwłasnowolnienia. Nie stronimy od mediacji i negocjacji. Pracujemy z psychologami oraz lekarzami różnych specjalności na każdym etapie postępowania, jeśli zachodzi taka konieczność lub potrzeba.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, ponieważ wiemy, że decydując się na nasze usługi, powierza nam swoje najbardziej osobiste sprawy. Nasi specjaliści wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby wybrać dla Klienta najlepszą formę i sposób rozwiązania problemu. Przywiązujemy ogromną wagę do dyskrecji oraz bieżącego informowania Klienta o postępach jego sprawy, budując z naszymi Klientami długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Nasi specjaliści doradzają m.in. w zakresie:

  • Rozwodów i separacji.
  • Alimentacji.
  • Władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi (m.in. decydowania o ważnych sprawach dziecka).
  • Podziału i zabezpieczenia majątku, majątkowych umów małżeńskich (m.in. rozdzielność majątkowa).
  • Opieki i kurateli.

Szukasz kogoś, kto mógłby pomóc?

Pozwól nam sobie pomóc! Zadzwoń: +48 22 622 64 39

kancelaria@mkzpartnerzy.pl
·  pon – pt 09:00-17:00