Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste to m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa i artystyczna, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania. Innymi słowy, przymioty lub wartości pozostające pod ochroną prawa cywilnego, których naruszenie może rodzić odpowiedzialność m.in. odszkodowawczą. W dzisiejszych czasach najczęstszym przedmiotem naruszenia bywa twórczość, wolność słowa, dobre imię lub wizerunek, niejednokrotnie naruszane przez lub w mediach albo w związku z publicznymi wystąpieniami. Należy pamiętać, że każdy, niezależnie od tego, czy jest osobą publiczną, czy też nie, może domagać się ochrony swoich dóbr osobistych. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań zmierzających do ochrony dóbr osobistych, w tym także przeciwko dziennikarzom i wydawcom.

Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

adwokat w warszawie
  • Reprezentacji w postępowaniach sądowych i przedprocesowych.

  • Prowadzenia negocjacji, przygotowywania i zawierania ugód oraz porozumień.

  • Sporządzania pism, ekspertyz i opinii.

Szukasz kogoś, kto mógłby pomóc?

Pozwól nam sobie pomóc! Zadzwoń: +48 22 622 64 39

kancelaria@mkzpartnerzy.pl
·  pon – pt 09:00-17:00