Ochrona praw konsumenta

Ochrona praw konsumenta

Wraz z rozwojem Internetu i środków masowego przekazu, wzrasta świadomość konsumentów, jako uczestników obrotu gospodarczego oraz ich wrażliwość na praktyki i działania mogące naruszać ich prawa. Niejednokrotnie jednak, pomimo właściwej diagnozy, iż doszło do naruszenia, ochrona swoich interesów wymaga interwencji prawnej, popartej doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Nasi eksperci wspierają Klientów w sprawach o ochronę ich praw i zabezpieczenie ich interesów. Posiadamy unikatową i rozbudowaną praktykę w zakresie sporów z ubezpieczycielami i bankami. Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących kredytów denominowanych do CHF i EUR oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (NWW).

Świadczymy usługi m. in. w zakresie:

adwokat w warszawie
  • Sporów z bankami (w zakresie kredytów denominowanych do CHF i EUR oraz ubezpieczeń).
  • Sporów z ubezpieczycielami.
  • Roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
  • Umów o kredyt konsumencki.
  • Umów zawieranych na odległość (przez internet lub telefon).
  • Usług zaopatrzenia w media (energię elektryczną, internet, telefon).
  • Sporządzania pism, ekspertyz i opinii.

Szukasz kogoś, kto mógłby pomóc?

Pozwól nam sobie pomóc! Zadzwoń: +48 22 622 64 39

kancelaria@mkzpartnerzy.pl
·  pon – pt 09:00-17:00