Walka o wdrożenie dyrektywy DSM

We wtorek odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Filmowcy walczą o  to, by nowe przepisy zagwarantowały im tantiemy z internetu. Dlatego zebrali się prze Sejmem i uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Przed Sejmem branżę filmową wspierała również wspólnik zarządzająca MKZPartnerzy, radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak. Nasza kancelaria – a szczególnie Dział Własność Intelektualna/E-commerce/Nowe Technologie – wspiera filmowców w ochronie ich praw. Liderka Działu, adwokat Karina Banaszczyk przygotowała informację, wskazującą na najważniejsze punkty dotyczące nowelizowanych przepisów.

Wynagrodzenie za eksploatację filmów w internecie

Dyrektywa DSM, czyli dyrektywa Unii Europejskiej 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, ma na celu dostosowanie prawa autorskiego do dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, zwłaszcza w kontekście jednolitego rynku cyfrowego. Jej kluczowym aspektem jest regulacja kwestii wynagrodzenia za eksploatację filmów w internecie, co jest odpowiedzią na wyzwania związane z przemieszczeniem dystrybucji filmowej do przestrzeni online.

Polska staje się jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie zaimplementował tej dyrektywy do swojego prawa krajowego. Aktualizacja prawa autorskiego miała też dostosować ustawę do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, gdzie internet stał się głównym medium dystrybucji filmów. Warto zauważyć, że Polska stoi przed koniecznością dostosowania się do standardów unijnych – zaniechanie implementacji grozi wielomilionowymi karami. Opóźnienie procesu implementacji dyrektywy UE może skutkować nie tylko poważnymi konsekwencjami finansowymi, ale też wizerunkowymi.

Prawo do tantiem

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych mają otrzymać prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie. Twórcy domagają się, by nowelizacja ustawy uwzględniała także tantiemy dla aktorów występujących m.in. w audiobookach, osób współtworzących słuchowiska i spektakle radiowe.

Warto zauważyć, że dyrektywa DSM nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia za udzielanie licencji lub przenoszenie praw do eksploatacji ich utworów. Dyrektywa ta ma na celu stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, w którym prawa autorskie są skutecznie chronione, a twórcy otrzymują zasłużone wynagrodzenie za swoje dzieła. Artykuł 18. dyrektywy DSM precyzuje, że państwa członkowskie powinny uregulować kwestie wynagrodzeń zgodnie z zasadą swobody zawierania umów oraz zachowaniem sprawiedliwej równowagi praw i interesów.

W tym tygodniu planowane jest posiedzenie komisji, podczas którego posłowie będą mogli zgłaszać poprawki. Pełne sprawozdanie z prac komisji ma zostać przedstawione do 25 czerwca.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt/