Ubezpieczenia pod większą kontrolą

Wejście w życie nowych przepisów, dzięki którym nabywcy polis mogą łatwiej dochodzić swych praw, przeszło niemal bez echa.

Od 1 października obowiązuje w pełni ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń (Dyrektywa IDD). Określa ona zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Zakłady ubezpieczeń, agenci, multiagenci, a także podmioty prowadzące działalność brokerską zostały związane nowymi zasadami dotyczącymi sprzedaży ubezpieczeń. Dystrybutorów, czyli osoby prawne i fizyczne mające prawo sprzedaży ubezpieczeń, którzy nie dochowają obowiązku rzetelnej informacji (nie wystarczy enigmatyczny opis w ogólnych warunkach ubezpieczeń), czekają wysokie kary.

Czytaj więcej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”