Day

9 marca, 2023

Za wspólnie pilnowane mienie wspólna odpowiedzialność

Odmowa podpisania umowy o współodpowiedzialności za powierzone mienie może uzasadniać zwolnienie z pracy. Pracownik musi mieć jednak faktyczny dostęp do tego mienia i realną możliwość pilnowania go. Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wielu kojarzy się głównie z limitem wynoszącym trzykrotność pensji pracownika. Jest...