Jak bronić się przed szantażem korporacyjnym

Na łamach Dziennika Gazeta Prawna w dniu 9 sierpnia 2016 r. opublikowano kolejny artykuł autorstwa prawnika z Zespołu Kancelarii Prawnej MKZ Partnerzy.

Sebastian Mikina, uczestnicząc w pracach Zespołów Prawa korporacyjnego i Litigation, na bazie realizowanych przez Kancelarię zleceń, przedstawia w zrozumiały sposób zagadnienie „szantażu korporacyjnego” i narzędzi prawnych służących ochronie interesów spółki przed działaniami wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

„Spór pomiędzy wspólnikami może stanowić poważny problem dla spółki. Bez względu na liczbę posiadanych przez danego udziałowca udziałów lub akcji przysługuje mu bowiem m.in. prawo do zaskarżania uchwał zgromadzeń. W praktyce obrotu uprawnienie to stanowi nie tylko instrument ochrony przed wadliwymi uchwałami wspólników, lecz także element nacisku na spółkę lub pozostałych wspólników. Co jednak istotne, aktualna linia orzecznicza pozwala na zajęcie stanowiska, że spółka może skutecznie bronić się przed nadużywaniem uprawnień korporacyjnych także przy powództwie o stwierdzenie nieważności uchwały” – pisze Sebastian Mikina.

Czytaj więcej na stronach prawo.gazetaprawna.pl